50 Regent Heights

$900武吉巴督258天前
普通房 地图
单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 武吉巴督 • 50 Regent Heights • S$900 • 共管公寓 • 普通房
11
公共设施

俱乐部 • 健身房 • 停车场 • 游泳池 • 浅水池 • 水力按摩池 • 玩乐场 • 健身角 • 保安 • 网球场 • 烧烤台 • 桑拿 • 篮球场

其他信息
豪华装修 • 建成年 1999 • 房区 D23
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Regent Heights
开发商Bukit Landmark Properties Pte Ltd (Far East)
建成年1999
总套数645
层数30
使用年限99年地契
房产类型共管公寓
类似房源