175 Dbs Burlington Square

$1.35K梧槽245天前
普通房 地图
单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 梧槽 • 175 Dbs Burlington Square • S$1350 • 住宅公寓 • 普通房
6
其他信息
建成年 1998 • 房区 D7
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
类似房源