27 Bencoolen House

$1.45K梧槽242天前
主人房 地图
单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房单间出租 • 梧槽 • 27 Bencoolen House • S$1450 • 共管公寓 • 主人房
8
其他信息
豪华装修 • 建成年 1977 • 房区 D7
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Bencoolen House
开发商N.A.
使用年限99年地契
房产类型住宅公寓
类似房源