9 Toh Yi Drive

$800武吉知马237天前
普通房 地图
单间出租 • 武吉知马 • 9 Toh Yi Drive • S$800 • 5房(4臥室) • 普通房单间出租 • 武吉知马 • 9 Toh Yi Drive • S$800 • 5房(4臥室) • 普通房单间出租 • 武吉知马 • 9 Toh Yi Drive • S$800 • 5房(4臥室) • 普通房
3
其他信息
简易装修 • 建成年 1989 • 房区 D21
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名大牌 9 TOH YI DRIVE
层数13
建成年1988
开发商Housing & Development Board (HDB)
总套数96
类似房源