1 Lush Acres

$1K盛港181天前
普通房 地图
单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 盛港 • 1 Lush Acres • S$1000 • 共管公寓 • 普通房
19
其他信息
建成年 2016 • 房区 D28
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Lush Acres
开发商Verspring Properties Pte Ltd
建成年2016
总套数380
层数25
使用年限99年地契
房产类型共管公寓
类似房源