1 Kim Sia Court

$1.05K纽顿184天前
普通房 地图
单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 纽顿 • 1 Kim Sia Court • S$1050 • 住宅公寓 • 普通房
14
公共设施

停车场 • 保安

其他信息
豪华装修 • 建成年 1970 • 房区 D9
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Kim Sia Court
开发商N.A.
建成年1970
总套数172
层数12
使用年限永久地契
房产类型住宅公寓
类似房源