5 Everton Park

$950红山191天前
普通房 地图
单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 红山 • 5 Everton Park • S$950 • 3房(2臥室) • 普通房
6
其他信息
豪华装修 • 建成年 1980 • 房区 D2
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名大牌 5 EVERTON PARK
层数12
建成年1980
开发商Housing & Development Board (HDB)
总套数94
类似房源