8H Novena Court

$1.6K诺维娜189天前
主人房 地图
单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房单间出租 • 诺维娜 • 8H Novena Court • S$1600 • 无电梯公寓 • 主人房
13
其他信息
建成年 1970 • 房区 D11
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Novena Court
开发商N.A.
建成年1970
总套数107
使用年限永久地契
房产类型住宅公寓