503 Mdis Residences @ Stirling

$880女皇镇183天前
普通房 地图
单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$880 • 共管公寓 • 普通房
6
其他信息
建成年 2010 • 房区 D3
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
类似房源