75 The Canopy

$850义顺197天前
普通房 地图
单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房单间出租 • 义顺 • 75 The Canopy • S$850 • 共管公寓 • 普通房
24
公共设施

俱乐部 • 健身房 • 停车场 • 水力按摩池 • 玩乐场 • 健身角 • 保安 • 窄长泳池

其他信息
建成年 2014 • 房区 D27
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名The Canopy
开发商MCC Land (Singapore) Pte Ltd
建成年2014
总套数406
层数12
使用年限99年地契
房产类型共管公寓
类似房源