15 Crawford Post Office

$850加冷184天前
普通房 地图
单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房单间出租 • 加冷 • 15 Crawford Post Office • S$850 • 3房(2臥室) • 普通房
6
其他信息
建成年 1975 • 房区 D7
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
类似房源