503 Mdis Residences @ Stirling

$888女皇镇190天前
普通房 地图
单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$888 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$888 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$888 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$888 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 女皇镇 • 503 Mdis Residences @ Stirling • S$888 • 住宅公寓 • 普通房
5
其他信息
豪华装修 • 建成年 2010 • 房区 D3
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
类似房源