224 Uni Building

$900勿洛183天前
普通房 地图
单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 224 Uni Building • S$900 • 住宅公寓 • 普通房
14
其他信息
建成年 1983 • 房区 D15
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Uni Building
开发商N.A.
建成年1983
总套数12
使用年限永久地契
房产类型住宅公寓
类似房源