698 Hougang Street 61

$700后港5天前
普通房 地图
93825489
其他信息
豪华装修 • 中层 • 建成年 1986 • 租期 12个月 • 房区 D19
详情介绍

$700 普通房 HOUGANG MRT 93825489

需要的帮助请电93825489

潘志忠TONY PHUA 93825489 ( ERA REALTY NETWORK PTE LTD / LICENCE NO. L3002382K ) ( CEA REG. NO. R007528D ) CALL TONY PHUA CHEE THIAM 9382548

附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名大牌 698 HOUGANG STREET 61
层数8
建成年1986
开发商Housing & Development Board (HDB)
总套数63
类似房源