1 Tanjong Pagar Plaza

$400欧南2天前
床位出租 地图
93825489
其他信息
豪华装修 • 中层 • 建成年 1976 • 即刻入住 • 租期 12个月 • 房区 D2
详情介绍

$400 女搭房 (丹戎巴葛地铁站) TANJONG PAGAR MRT 93825489

需要的帮助请电93825489

TONY PHUA 93825489 ( ERA REALTY NETWORK PTE LTD / LICENCE NO. L3002382K ) ( CEA REG. NO. R007528D ) CALL TONY PHUA CHEE THIAM 93825489

看房之前不要付款,否则可能是诈骗哦!

附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名大牌 1 TANJONG PAGAR PLAZA
层数24
建成年1976
开发商Housing & Development Board (HDB)
总套数163
类似房源