37 Nassim Regency

$10K东陵239天前
3 22024ft² / 188m²
建成年: 1978永久地契 地图
整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²整套出租 • 东陵 • 37 Nassim Regency • S$10000 • 住宅公寓 • 2024ft² / 188m²
11
其他信息
简易装修 • 建成年 1978 • 房区 D10
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Nassim Regency
开发商Far East Organization
建成年1978
总套数30
使用年限永久地契
房产类型共管公寓
类似房源