89 Townerville

$5.7K加冷239天前
3 22424ft² / 225m²
建成年: 201099年地契 地图
整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²整套出租 • 加冷 • 89 Townerville • S$5700 • 历史保留排屋 • 2424ft² / 225m²
11
其他信息
简易装修 • 建成年 2010 • 房区 D12
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Townerville
开发商N.A.
建成年1920
总套数84
层数11
使用年限99年地契
房产类型共管公寓
类似房源