18 Marina Bay Residences

$9K市中心244天前
3 31636ft² / 151m²
建成年: 201099年地契 地图
整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²整套出租 • 市中心 • 18 Marina Bay Residences • S$9000 • 共管公寓 • 1636ft² / 151m²
19
公共设施

俱乐部 • 健身房 • 桑拿房 • 停车场 • 水疗池 • 浅水池 • 水力按摩池 • 玩乐场 • 保安 • 窄长泳池 • 泳池甲板

其他信息
豪华装修 • 建成年 2010 • 房区 D1
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Marina Bay Residences
开发商Marina Bay Residences Pte Ltd
建成年2010
总套数428
层数51
使用年限99年地契
房产类型共管公寓
类似房源